EN

פאל ווינטק מערכות בע"מ

פאל ווינטק מערכות בע"מ

אינטרקום לדלת כניסה


אם אתם בעלי בניין משרדים או ועד בניין מגורים שעובר שיפוץ ושינוי מבני, אולי תחת תוכנית תמ"א, בטח יעניין אותכם מאמר זה. חלק חשוב מאד מחידוש בניינים כולל מערכות בקרת כניסה. אם פעם הכניסה לבניין היתה חופשית לחדר מדרגות ומשם לדירות השונות, כיום הבניינים כוללים לובי וממנו מופנים האורחים למעליות לצורך הגעה לדירות השונות במקרה של בנייני דירות ולמשרדים השונים במקרה של בניין משרדים. 

שיטה זו, אם ניתן לקרוא לזה כך, מצריכה מערכת מרכזית אשר תודיע כל כל אחד מהדיירים או בעלי המשרדים על אותם מבקרים אשר באו לבקרם. הם, הדיירים, יאשרו את כניסתם בעזרת אותה מערכת ועם אישור זה, דלת הלובי תיפתח והמבקר יוכל להיכנס. מי מפתח, מציע ומתקין מערכות אלו ומה הן כוללות? ישנן חברות שונות בשוק זה. ניתן לציין את חברת פאל ווינטק מערכות בע"מ כחברה הבולטת ביותר במקצועיותה. היא מציעה לא רק פיתוח או לא רק התקנה אלא את כל השרשרת. ומה כוללות מערכות אלו או פעולות התקנתן? הן כוללות התקנת אינטרקום לדלת כניסה, הן כוללות התקנת אינטרקום לבית שניתן להגדיר זאת גם כהתקנת אינטרקום ביתי והתקנת אינטרקום לטלפון. אינטרקום לדלת כניסה ללובי הוא המרכיב העיקרי כמובן במערכת כאשר יתר המרכיבים מתלווים אליו. 

מערכות אלו כמובן כבר מוכרות לכולנו. אך אולי, אנחנו לא מכירים כל כך איך לפעול כאשר אנחנו נדרשים להתקין מערכת אינטרקום לדלת כניסה, התקנת אינטרקום לבית  או התקנת אינטרקום לטלפון. אל תסתבכו. התקשרו היום לחברות כמו פאל ווינטק מערכות בע"מ, תאמרו להם שאתם בודקים אפשרות להתקנת אינטרקום ביתי או התקנת אינטרקום לדלת כניסה של הבניין שלכם בקשו פגישה ראשונית. מומחי החברה או טכנאים מטעמם יגיעו ויציעו לכם את ההצעה הטכנית הטובה ביותר וכמובן יילוו אותה בהצעה כספית נוחה ככל האפשר. כאשר אתם עושים זאת, בקשו מהחברה רפרנסים (רשימת התקנות) ואפילו בקרו במקומות אלו ושוחחו עם הלקוחות על תהליך ההתקנה שעבר מרגע ההחלטה עד לסיום הביצוע. האם ההתקנה כללה אינטרקום לדלת כניסה ואיזה שירות הם קיבלו מחברת פאל ווינטק מערכות בע"מ. קחו את החלטתכם בזהירות ובשיקול דעת אבל אל תשארו מאחור. בטחונכם ופרטיותכם חשובים מאד.