קודן פלסטיק מואר מתאים לתנאי חוץ
קודן מתכתי מתאים לתנאי חוץ
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
 קורא קרבה
קורה ביומטרי  וקרבה מתכתי מואר 
על הטיח 
BIO 10.jpg
קודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא קרבה נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורה ביומטרי  נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
בקר      נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
BT
קורא קרבה וקודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא ביומטרי וקודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא ביומטרי וקורא קרבה נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
RF
בקר      לפתיחת שערים
בקר      לפתיחת שערים
RF
ממסר חכם עם השהייה
SIM
בקר       לפתיחת שערים
בקר       לפתיחת שערים
SIM
בקר      לפתיחת שערים
BT
לחצן יציאה פלסטיק על הטיח
לחצן יציאה מתכתי על הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
ללא מגע
לחצן יציאה מתכתי מואר
תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח