פאנל מתכתי דפדוף שמות
  משולב קודן מואר וקורא קרבה
עבור שפופרות חמישה גידים לבניין
פאנל מתכתי דפדוף שמות
  משולב קודן מואר וקורא קרבה
לחיוג עם כרטיס סים לבניין
פאנל מתכתי דפדוף שמות
  משולב קודן מואר וקורא קרבה
עבור קו חוץ לבניין
פאנל נירוסטה דפדוף שמות
משולב קודן מואר
עבור בניין
פאנל מתכתי דפדוף שמות
משולב קודן מואר
עבור בניין