קודן פלסטיק מואר מתאים לתנאי חוץ
קודן מתכתי מתאים לתנאי חוץ
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
 קורא קרבה
 IP 65 קודן  וקורא קרבה מתכתי מואר
קודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא קרבה נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא ביומטרי  נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
בקר      נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
BT
קורא קרבה וקודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא ביומטרי וקודן נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
קורא ביומטרי וקורא קרבה נירוסטה מואר מתאים להתקנה
על או תחת הטיח
RF
בקר      לפתיחת שערים
בקר      לפתיחת שערים
RF
ממסר חכם עם השהייה
SIM
בקר       לפתיחת שערים
בקר       לפתיחת שערים
SIM
בקר      לפתיחת שערים
BT
לחצן יציאה פלסטיק על הטיח
לחצן יציאה מתכתי על הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
ללא מגע
לחצן יציאה מתכתי מואר
תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח
לחצן יציאה מתכתי תחת הטיח