פאנל נירוסטה כולל מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה ללא מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה משולב קודן מואר
כולל מצלמה ושני לחצנים
  פאנל נירוסטה כולל מצלמה
משולב קורא קרבה
פאנל נירוסטה כולל מצלמה
משולב קורה ביומטרי
פאנל נירוסטה משולב לחצן מואר
כולל מצלמה
פאנל מתכתי משולב קודן מואר
כולל מצלמה
פאנל מתכתי משולב קודן מואר
ללא מצלמה
 פאנל מתכתי כולל מצלמה
 פאנל מתכתי כולל מצלמה
ושני לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא קרבה
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה וקודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא ביומטרי וקודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא ביומטרי וקרבה
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
 ושני לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה
ושני לחצנים 
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
ושני לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה
 ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קודן מואר
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא קרבה
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב לחצן
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב שני לחצנים
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב שלושה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב ארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב חמישה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב שישה לחצנים
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב שישה לחצנים
מסך 10 אינטש לחצני מגע
ניתן להתקנה על או תחת הטיח
מסך 7 אינטש לחצני מגע
ניתן להתקנה על או תחת הטיח
מסך 7 אינטש לחצני מגע
משולב שפופרת
מסך 7 אינטש דק במיוחד
 
מסך 7 אינטש דקורטיבי
 
מסך 4.1 אינטש דקורטיבי
מסך 3.5 אינט
ניתן להתקנה על או תחת הטיח
 KTV שפופרת עבור פאנל
 KTV יחידת אודיו עבור פאנל
 KTV  מתאם טלפון עבור פאנל
 KTV מתאם אפליקציה עבור פאנל
 KTV מתאם סים עבור פאנל
 KTV  מפצל ערוץ עבור פאנל