פאנל נירוסטה כולל מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה ללא מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה משולב לחצן מואר
כולל מצלמה
פאנל מתכתי משולב קודן מואר
כולל מצלמה
פאנל מתכתי משולב קודן מואר
ללא מצלמה
פאנל מתכתי משולב קודן
ללא מצלמה
פאנל מתכתי משולב לחצן מואר
ללא מצלמה
פאנל מתכתי משולב לחצן מואר
ללא מצלמה
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא קרבה
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה וקודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
 ושני לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה
ושני לחצנים 
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
ושני לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קודן מואר
ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא ביומטרי וקודן מואר
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא ביומטרי וקרבה
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קורא קרבה
 ושלושה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
 משולב קודן מואר
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא קרבה
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה עם או ללא מצלמה
משולב קורא ביומטרי
וארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב לחצן
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב שני לחצנים
פאנל נירוסטה
עם או ללא מצלמה
משולב שלושה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב ארבעה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב חמישה לחצנים
פאנל נירוסטה
 עם או ללא מצלמה
משולב שישה לחצנים
פאנל נירוסטה 
עם או ללא מצלמה
משולב שבעה לחצנים
מרכזיה אנלוגית
 שלושה קווים ושמונה שלוחות
פאנל מתכתי משולב קודן
ללא מצלמה
פאנל מתכתי משולב לחצן מואר
ללא מצלמה
לשלוחה אנלוגית IP ממיר שלוחת
מתאם בין שלוחה למערכת כריזה