פאנל מתכתי כולל מצלמה
שפופרת חמישה גידים
אוניברסלית
 פאנל מתכתי כולל מצלמה
 שפופרת מוגברת
 KTV  מתאם טלפון עבור פאנל
 KTV  מתאם טלפון עבור פאנל
 KTV  מתאם טלפון עבור פאנל